Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Anne May Risung

Anne May Risung

Anne May Risung er HR-sjef i GIEK og har gjennom mange år jobbet med å utvikle og innføre planer og verktøy for strategisk kompetansestyring og -utvikling. Hun er utdannet siviløkonom fra BI, har bakgrunn fra ulike roller innen HR, markedsføring og kundeservice i Freia/Kraft Foods, som HR-direktør i Xerox og Avinor og fra 10 år som konsulent i Capgemini Consulting og Agenda Kaupang.

Hvordan kan kompetanse bli en del av bedriftens DNA?

Kompetanseprisvinner GIEK deler sine erfaringer med å jobbe helhetlig og langsiktig med strategisk kompetanseutvikling. Dette gjør de for å kunne møte disrupsjon og endrede rammebetingelser – og for å kunne fylle sitt viktige samfunnsoppdrag.

  • Hvordan gå fram for å utvikle en kompetansemodell og systematisk analysere kompetansegap?
  • Hvilke kompetanseutviklende tiltak er satt i gang, og hvilke resultater og effekter har det gitt?

Se program og påmelding