Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Anne Sigrun Moen

Anne Sigrun Moen

Anne Sigrun Moen er HR-direktør i Skatteetaten. Hun har bred erfaring med endring og utvikling fra store organisasjoner som DNB og DNV GL. Moen kom til Skatteetaten fra stillingen som divisjonsdirektør for HR People & Leadership i DNB. Hun er utdannet cand.polit fra UiO med hovedfag i pedagogikk og lederutdanning fra UCSB Santa Barbara.

Foredrag: Kompetanse som virkemiddel for å lykkes med endring

Skatteetaten står midt i en omorganisering der målet er å effektivisere og tilpasse organisasjonen til samfunnets behov og krav til offentlig sektor. Kompetanse og læring er sentralt for å lykkes med intensjonene i ny organisasjon.

  • Hvilke konkrete grep har vært gjort for å sikre riktig kompetanse? Presentasjon av et case fra Skatt Øst
  • Bemanningsplanlegging, organisering og styring av kompetanseutvikling for fremtiden i Skatteetaten

Se program og påmelding