Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Annette Selmer Of

Annette Selmer

Annette Selmer er advokat og autorisert konfliktmegler. Hun arbeider blant annet som rådgiver for ledere i staten ved håndtering av vanskelige personalsaker, omorganisering og liknende. Hun har lang erfaring fra staten, blant annet som seniorrådgiver i AAD, dommer i Oslo skifterett og som avdelingsdirektør i Justisdepartementet. Selmer er medforfatter av boken Norsk Tjenestemannsrett.

Delsesjon A2:

Varsling av kritikkverdige forhold – nye regler fra 1.1. 2020
Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er viktig og vanskelig. Noen steder skjer varsling i for liten grad, mens det i andre sammenhenger blir misbrukt.

  • Hva er nytt på varslingsområdet?
  • Ikke kritikkverdig forhold – men likevel grunnlag for oppfølging?
  • Behov for nye, interne rutiner?
  • Erfaringer med bruk og misbruk av reglene
  • Hvilket vern har den omvarslede?
  • Må det iverksettes store, kostbare undersøkelser?

Se program og påmelding