Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Catherine Nicolaissen

Catherine Nicolaissen

Catherine Nicolaissen er avdelingsleder administrasjon og HR i Pensjonstrygden for sjømenn.

Foredrag: Fra «steinalder» til Bedre stat-prisen

I 2016 fikk Pensjonstrygden for sjømenn «Bedre stat»-prisen for storstilt modernisering gjennom digitalisering og effektivisering. De deler erfaringer om omstillingsprosessen, hvordan de løste bortfall av oppgaver og behov for ny kompetanse.

Se program og påmelding