Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Eivind Garshol

Eivind Garshol

Eivind Garshol er partner og daglig leder i konsulentselskapet Impaktor AS. Han har 25 års erfaring som leder og konsulent med spisskompetanse innen strategisk HR og organisasjons- og lederutvikling. Garshol har vært HR-direktør og HR-sjef i flere internasjonalt orienterte virksomheter som Det Norske Veritas, REC, Wallenius Wilhelmsen Logistics og Think Global. Han har konsulentbakgrunn fra Deloitte, Hartmark Consulting og Aston Group. Garshol var også nestleder i HR Norges styre i perioden 2007-2009, og har sittet i valgkomiteen siden han trådte ut av styret (som leder siden 2012).

Før-workshop og Workshop W5: Endringsledelse er i endring

Endringsledelse i dag og fremover vil i økende grad handle om å lede i en kontinuerlig tilstand av endring og uforutsigbarhet. For å lykkes med dette er det viktig å øke organisasjonens endringskapasitet og omstillingsdyktighet.

  • Hvorfor det er viktig å tenke nytt rundt endringsledelse – har gamle modeller gått ut på dato?
  • Hvorfor endringsledelse i teorien ofte blir «venteledelse» i praksis
  • Presentasjon av en overordnet modell for endring og utvikling. Eksempler på metoder og verktøy som kan brukes i ulike faser.
  • Hva er godt lederskap og godt medarbeiderskap i disse endringstider?

Se program og påmelding