Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Even Bolstad medium

Even Bolstad

Even Bolstad er daglig leder i HR Norge. Han drar på erfaring som toppleder og rådgiver, med faglig bakgrunn i skjæringspunktet ledelse, strategi, økonomi og arbeidsrett. Bolstad deltar ofte i debatter rundt HR-relaterte spørsmål og er opptatt av hvordan man skal kunne skape gode resultater for virksomheten gjennom å lede og utvikle mennesker og organisasjonen de er en del av.