Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Geir Bo

Geir Bø

Geir Bø er direktør i Pensjonstrygden for sjømenn. Han har lang erfaring som leder både fra offentlig og privat sektor og har vært sentral i flere større omstillings- og teknologiprosjekter. Før Bø tiltrådte i PTS var han direktør for Bedriftskunder i Statens Pensjonskasse. Han er utdannet siviløkonom.

Foredrag: Fra «steinalder» til Bedre stat-prisen

I 2016 fikk Pensjonstrygden for sjømenn «Bedre stat»-prisen for storstilt modernisering gjennom digitalisering og effektivisering. De deler erfaringer om omstillingsprosessen, hvordan de løste bortfall av oppgaver og behov for ny kompetanse.

Se program og påmelding