Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Guri Lande

Guri K. Lande

Guri K. Lande er strategidirektør i Arkivverket. Hun er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Tidligere har Lande jobbet i Capgemini Consulting og Statsbygg. Hun har bred erfaring fra endring og omstilling i offentlig sektor.

Hvordan bevare nasjonens digitale hukommelse?

Arkivverkets samfunnsoppdrag endrer seg radikalt med overgangen fra papirverden til et digitalt samfunn. Fra å være en mottaker av papirarkiver som skal lagres i hyller, skal Arkivverket utvikle seg til å bli en av de største dataforvalterne i Norge. Det betyr at tjenester, kompetanse, verdikjede, arbeidsprosesser, systemer og brukerdialog må endres. Hvordan klarer en middels stor, tradisjonell virksomhet å gjennomføre så grunnleggende endringer innenfor en presset tidsramme?

  • Ledelse og strategi – to sider av samme sak
  • Organisasjonskultur, lederutvikling og medarbeiderskap i samspill
  • HR som strategisk virkemiddel for å akselerere endring

Se program og påmelding