Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Hallstein Husand

Hallstein Husand

Hallstein Husand er avdelingsdirektør for teknologi i Datatilsynet. Han har langt fartstid i lederroller i offentlig sektor tilbake til Televerket via Politiet og Trygdeetaten før han fra 2001 – 2011 jobbet i forskjellige roller med Altinn. Han ble i 2010 kåret til «Årets IT-direktør» for sitt arbeid med Altinn II-programmet. Han hadde også en periode i konsulentselskapet Bouvet før han kom til Datatilsynet. Husand har utdanning innen økonomi og IT fra Høgskolene i Bodø og Alta.

Foredrag: Et halvt år med ny personopplysningslov (GDPR)

20. juli fikk vi ny personopplysningslov der EUs personvernforordning (GDPR) er tatt inn. De viktigste endringene er at enkeltindividets rettigheter er styrket og derigjennom blir virksomhetene, som samler inn og bruker personopplysninger, sine plikter skjerpet. Datatilsynet vil si noe om hvilke erfaringer som er gjort etter vel seks måneder med den nye loven, og bl.a. komme inn på:

  • Hva gikk fint?
  • Hva har vært mest utfordrende med nytt regelverk?
  • Betyr det noe at vi nå er en del av et felles europeisk regelverk?
  • Noen råd på veien videre

Se program og påmelding