Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Hanne Cecilie Bjorka

Hanne-Cecilie Bjørka

Hanne-Cecilie Bjørka er utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), der hun for tiden er prosjektleder for arbeidet med en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Bjørka har tidligere ledet Program for bedre styring og ledelse i staten (2014 – 2017) hvor formålet var økt resultatorientering og gjennomføringskraft i forvaltningen. Før hun begynte i KMD i 2015, jobbet hun blant annet i Husbanken, Kriminalomsorgsdirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Workshop: Hvordan få til innovasjon? Gi innspill og del erfaringer

Har dere identifisert nøkkelkompetanse i forbindelse med innovasjon, hos dere? Jobber dere med innovasjonskapasitet og ferdigheter? Vi deler hvordan OECD ser på ferdigheter for innovasjon og tilrettelegger for erfaringsdeling fra dere som jobber med det.

Erfaringsdelingen vil systematiseres og benyttes som ett av mange kunnskapsgrunnlag i en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

Se program og påmelding