Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Jan Ketil Arnulf2

Jan Ketil Arnulf

Jan Ketil Arnulf er Dean Executive og professor i organisasjonspsykologi, med lederansvar for BIs lederutdanning i Shanghai. Han forsker og underviser i ledelse, tverrkulturell ledelse og lederutvikling. I tillegg har Arnulf omfattende erfaring fra rådgivning og interne prosesser i både privat og offentlig sektor, samt internasjonale bedrifter. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og tema for avhandlingen er ledergruppers rolle i organisasjonsendringer.

Foredrag: Om kompleksitetsteori som et annet språk for ledelse

Er det lurt å være innovativ når du egentlig bare ønsker å lykkes? I jakten på gode resultater kan ledere velge og vrake i mange slags teorier. I dette foredraget går Arnulf gjennom noen av de sentrale dilemmaene i ledelse og viser at mye kan reduseres til et lite knippe av ubehagelige spørsmål. Hensikten er å gi tilhørerne verktøy hentet fra kompleksitetsteori som kan redusere behovet for lederteorier.

  • Ønsker du standardisering eller innovasjon?
  • Hvorfor er vi opptatt av suksess?
  • Hvilken nytte og glede kan vi ha av nettverk?

Foredrag: Virker lederutvikling?

  • Hvilke betingelser må være på plass for at lederutvikling skal virke?
  • Hva sier forskningen om de klassiske tiltakene og verktøyene som coaching, lederutviklingsprogrammer og 360-målinger?
  • Hva er de vanligste årsakene til at lederutvikling ikke virker?
  • Har vi noe alternativ til lederutvikling?

Se program og påmelding