Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Jens Schanche Dolor

Jens Schanche Dølør

Jens Dølør er yrkesoffiserer med bakgrunn fra Hæren. Han har jobbet innen HR-området i Forsvaret siden 2007. Dølør har en sentral rolle i den pågående transformasjonen og moderniseringen av HR-området i Forsvaret.

Foredrag: Erfaringer med HR shared services i Forsvaret

I Forsvaret har man samlet oppgaver i en HR shared services-modell. Det er både fordeler og ulemper ved slik organisering, og her kan du få et innblikk i dette fra deres perspektiv.

  • Foreløpige erfaringer etter endt implementeringsfase
  • Kulturelle utfordringer og erfaringer
  • Tilnærminger til teknologiutvikling
  • Suksesskriterier og potensielle bremseklosser

Se program og påmelding