Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Jon Fredrik Alfsen

Jon Fredrik Alfsen

Jon Fredrik Alfsen er statsviter og høyskolekandidat, og har etterutdanning i livsfaseorientert personalpolitikk. Han har leder- og undervisningserfaring fra Prosjektforum ved UiO. Alfsen har lang erfaring som konsulent i offentlig sektor og har jobbet med blant annet endringsprosesser, leder- og ledelsesutvikling, karriererådgiving og medarbeiderskap. I tillegg til å jobbe som prosesskonsulent er han også en mye brukt foredragsholder.

Før-workshop og Workshop W5: Endringsledelse er i endring

Endringsledelse i dag og fremover vil i økende grad handle om å lede i en kontinuerlig tilstand av endring og uforutsigbarhet. For å lykkes med dette er det viktig å øke organisasjonens endringskapasitet og omstillingsdyktighet.

  • Hvorfor det er viktig å tenke nytt rundt endringsledelse – har gamle modeller gått ut på dato?
  • Hvorfor endringsledelse i teorien ofte blir «venteledelse» i praksis
  • Presentasjon av en overordnet modell for endring og utvikling. Eksempler på metoder og verktøy som kan brukes i ulike faser.
  • Hva er godt lederskap og godt medarbeiderskap i disse endringstider?

Se program og påmelding