Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Kari Andersen

Kari Bergeius Andersen

Kari Bergeius Andersen er partner og advokat i SBDL. Hun er en anerkjent arbeidsrettsadvokat som ansees som en av kjernekreftene i SBDL. Bergeius Andersen har lang erfaring som rådgiver for arbeidsgivere, blant annet med håndtering og avslutning av vanskelige sykefraværssaker.

Før-kurs: Juridiske rammer ved omstilling i staten

Omstilling i statlig sektor krever inngående kunnskap om ulike problemstillinger etter den nye statsansatteloven. På dette forkurset vil Andersen og Rolland gjennomgå rettslige rammer og praksis knyttet til:

  • Grensene for arbeidsgivers styringsrett og statsansatteloven § 16
  • Vilkår for oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold etter statsansatteloven §20 mv
  • Statsansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse og flytting av virksomhet

Foredrag: Håndtering eller avslutning av de vanskelige medarbeiderne?

Det fremstår som en gjengs oppfatning at ansatte i staten har et sterkere oppsigelsesvern enn i privat og kommunal sektor. Dette gjelder både uakseptabel adferd og når en ansatt ikke har prestert tilfredsstillende over svært lang tid. I privat sektor sier reglene at arbeidstakere skal ha en ordentlig sjanse til å få det til, og at det er grunnlag for oppsigelse dersom man ikke lykkes innen en viss tid.

  • Er mulighetene i privat og offentlig sektor egentlig så ulike som vi tror?
  • Arbeidsgivers handlingsrom diskuteres på bakgrunn av Statsansatteloven § 20

Se program og påmelding