Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Lill Egeland

Lill Egeland

Lill Egeland er advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig. Hun har gjennom flere år bistått ledere og HR-personell med arbeidsrettslig rådgivning. En klient uttaler i Chambers: "Hennes mellommenneskelige egenskaper og juridiske kunnskap er avgjørende; hun har en skarp juridisk hjerne men viser også mye medfølelse og har en veldig menneskelig forståelse av loven." Hun bistår nasjonal ekspert som rapporterer månedlig om arbeidsrett til EU-kommisjonen og er medforfatter på kommentarutgaven arbeidsrett.no.

Foredrag: Konflikt og trakassering – håndtering i praksis

Konflikter oppstår i enhver organisasjon. Som leder vil du trolig også fra tid til annen få påstander om trakassering på bordet; enten i forbindelse med en konflikt eller uavhengig av denne.

  • Kort om jussen – hva er pliktene til virksomheten og den enkelte leder?
  • Hvordan håndtere om påstander om trakassering?
  • Hva kan og bør ledelsen gjøre for å forebygge konflikter?
  • Hva skjer når faglig frihet, ytringsfrihet og fagets beste blir påberopt – hvordan unngå å komme i sjakk matt som leder?

Se program og påmelding