Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Mari Trommald Krediteres Tine Poppe

Mari Trommald

Mari Trommald har vært direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) siden 2010. Hun er utdannet lege og har en medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Trommald har blant annet vært ekspedisjonssjef i Kommunetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Foredrag: Medbestemmelse i endring?

  • Utviklingstrekk i arbeidslivet
  • Nye arbeidsformer
  • Behov for styrking og fornyelse av medbestemmelse

Se program og påmelding