Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Merethe Fjortoft Senhus

Merethe Fjørtoft Åsenhus

Merethe Fjørtoft Åsenhus er prosjektleder for rekruttering ved NTNU. Hun har utdanning innen markedsføring, endringsledelse og prosjektledelse. Åsenhus har jobbet med rekruttering siden 2008, først i bemanningsbransjen, deretter i NTNU siden 2012. Hun har jobbet i flere deler av organisasjonen, og leder nå et sentralt styrt forbedringsprosjekt på rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger.

Strategisk HR som drivkraft – Forbedring av rekrutteringsprosessen

Universitets- og høyskolesektoren er preget av fragmenterte avdelinger med sterk autonomi, liten grad av sentralisert styring, og må forholde seg til et omfattende lov- og regelverk. HR ved NTNU har tradisjonelt hatt en forvalterrolle, men jobber mot å være en strategisk samarbeidspartner som spiller en sentral rolle i virksomhetens endrings- og utviklingsarbeid.

HR har stått i spissen for å forbedre rekrutteringsprosessen for faste vitenskapelige stillinger gjennom å:

  • Sentralisere prosesseierskap
  • Standardisere, forenkle og digitalisere prosess
  • Profesjonalisere HR-funksjonen

Se program og påmelding