Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Morten Muller Nilssen2

Morten Müller-Nilssen

Morten Müller-Nilssen er konserndirektør Organisasjon og stab i NSB-konsernet, som foruten NSB persontog består av Nettbuss, CargoNet og Mobilitet og Reiseliv. Han har arbeidet i NSB-konsernet siden januar 2015, og er særlig opptatt av organisasjonsendring og -utvikling i konsernets arbeid med å tilpasse seg en ny transportsektor. Tidligere har Müller-Nilsen vært HR-direktør i Statkraft, administrerende direktør i et konsulentselskap og organisasjonsrådgiver i over 20 år. Han er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo.

Fra statlig monopolist til konkurranseutsatt aktør

NSB-konsernet har de siste få årene vært gjennom en massiv omstilling. Fra å være sektorholder og tilnærmet monopolist som jernbaneoperatør i Norge, er NSB i dag et konkurranseutsatt transportkonsern som lever av gode kundeopplevelser. Dette har vært - og er en krevende omstilling.

  • Hva må medarbeidere kunne forvente av ledelsen i så store omstillinger? Og hva bør ledelsen kunne forvente av medarbeiderne?
  • Hvordan fungerer den norske samarbeidsmodellen når hele sektorer bygges om?
  • Hvordan kan HR arbeide for å få til endring raskest mulig?

Se program og påmelding