Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Nina Morrison

Nina Morrison

Nina Morrison er seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun har jobbet med organisasjonsutvikling og HR både i offentlig og privat sektor. Morrison jobber nå med fagområdene ledelse og kompetanse spesielt, i arbeidsgiverpolitisk avdeling. Hun er også en del av teamet som skal levere en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, som jobber både inkluderende og med strategisk fremsyn.

Workshop: Hvordan få til innovasjon? Gi innspill og del erfaringer

Har dere identifisert nøkkelkompetanse i forbindelse med innovasjon, hos dere? Jobber dere med innovasjonskapasitet og ferdigheter? Vi deler hvordan OECD ser på ferdigheter for innovasjon og tilrettelegger for erfaringsdeling fra dere som jobber med det.

Erfaringsdelingen vil systematiseres og benyttes som ett av mange kunnskapsgrunnlag i en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

Se program og påmelding