Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Norveig Retterholt Weider Of

Norveig Retterholt Weider

Norveig Retterholt Weider er HR-direktør i Folkehelseinstituttet, hvor hun har vært siden 2015. Hun har strategisk og operativ erfaring innenfor hele bredden av HR-området, og har vært i både privat og statlig sektor. Før Norveig startet i Folkehelseinstituttet var hun HR-sjef i Hovedorganisasjonen Virke. Videre har hun omfattende erfaring fra større og mindre omstillings- og nedbemanningsprosesser.

Delsesjon C2:

Hvordan jobbe konstruktivt med kulturutvikling under omstilling?

Flere organisasjoner står i store omstillings- og nedbemanningsprosesser, og mange opplever omstillingspress og omstillingsstress. Hvordan kan HR håndtere dette på en best mulig måte gjennom kulturutvikling? I denne interaktive delsesjonen vil Folkehelseinstituttet dele noen av sine erfaringer. På bakgrunn av dette vil Rune Rimol dele et rammeverk for kulturutvikling. Deretter vil han fasilitere refleksjoner i et gruppearbeid.

  • Grunnleggende prinsipper for kulturendring
  • Faser i kulturutvikling
  • Kritiske suksessfaktorer

Se program og påmelding