Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Solveig Brustad

Solveig C. Brustad

Solveig C. Brustad er HR-direktør i Utdanningsdirektoratet. Hun har tidligere vært leder innenfor flere av virksomhetens fagområder, og har jobbet i videregående skole som rektor og lærer. Brustad har jobbet med hele HR-feltet og er spesielt opptatt av hvordan HR former sin rolle slik at den har en strategisk plass i virksomheten. Hun er cand.philol i engelsk med amerikansk politikk som hovedemne.

Foredrag: Strategisk småprat ved kaffemaskinen – mer treffsikker HR?

Aktiv bruk av de uformelle arenaene i en organisasjon kan være en bevisst strategi for å få til mer treffsikre løsninger og tiltak. Det kan gjøre endringsprosesser mer effektive, gjøre det lettere å predikere ulike scenarier, og bidra til mer treffsikker HR. Hvordan kan du bruke mulighetsrommet de spontane møtene gir?

  • Eksempler på hvordan bevisst bruk av uformelle arenaer i forkant av en større endringsprosess gjorde HR til medspiller i stedet for motspiller
  • Hvordan forberede det som ikke skal være forberedt - og hvorfor?
  • Endringer blir ikke alltid lettere, men valgene HR tar blir riktigere

Se program og påmelding