Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Thomas Fuerth

Thomas Fürth

Thomas Fürth er forskningsleder på Kairos Future og har over 30 års erfaring med fremtidsstudier. Han er en fremragende foreleser og har publisert flere bøker, først og fremst om ulike generasjoners forskjellige verdier. Fürth er dosent i historie ved Stockholms universitet.

Foredrag: Fremtidsutfordringer for offentlig sektor – trender i arbeidsliv, utdanning og omsorg

  • Færre unge og flere eldre i samfunnet – og alle kan ikke arbeide med omsorg
  • Dagens unge er digitalt innfødte i en verden der teknologi er tatt for gitt
  • Alt er påkoblet, og mange av dagens oppgaver automatiseres
  • Økte krav til sosial kompetanse med stadig mer abstrakt innhold

Se program og påmelding