Kompetansetorg - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Bi Logo

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø. Med over 20.000 studenter, en unik bredde i studieprogrammer og med en solid forpliktelse til forskning er BI anerkjent som en av de største og mest produktive akademiske miljøene i Europa. Videreutdanning på BI tilbyr over 200 kurs og programmer som kan tas ved siden av jobb, alt fra korte lederkurs uten studiepoeng til fulle mastergrader. Flere av våre kurs kan også tas som nettstudier.


Handelshøyskolen BIs nettside