Kompetansetorg - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Compendia

Compendia

Compendia leverer verktøy, innhold og rådgivning innen personal, ledelse, HMS og kvalitet.

Løsningene er brukervennlige og tilpasset ledere, ansatte og tillitsvalgte i bedrifter, statlige virksomheter og fagforbund i Norge. Compendias løsninger og kunnskap er bransjeuavhengig, og tilpasses kundens egne behov. Compendia er også leverandør av medlemssystem til fagforbund og andre medlemsorganisasjoner.

Compendias nettside