Kompetansetorg - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Simployer Logo Blaa Mby Infotjenester

Infotjenester

Hver dag bruker over 1.200.000 ledere og arbeidstakere i mer enn 3000 virksomheter i Norden HRM-systemet Simployer. Med unik kompetanse og moderne teknologi hjelper vi våre kunder med å skape gode arbeidsplasser og bidrar til at organisasjoner presterer bedre. Det gjør vi gjennom å effektivisere og profesjonalisere interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. På den måten bistår vi virksomheter med å forvalte og foredle sin viktigste ressurs, selve forutsetningen for utvikling og gode resultater: Menneskene.

Bak Simployer står Infotjenester, som er et ledende teknologi- og kompetanseselskap innen HR og økonomi. Gjennom mer enn 30 år har vi vært bransjeledene og satt standard for hvordan oppgavene innen HR og økonomi kan profesjonaliseres på en måte som bidrar til riktige beslutninger, bedre effektivitet og varig trygghet i arbeidsforholdet.

Infotjenesters nettside