Kompetansetorg - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Kf

​Kommuneforlaget

Kommuneforlaget tilbyr en rekke digitale løsninger. Våre løsninger for medarbeiderundersøkelser og dokumentmaler inneholder informasjon og kunnskap som er felles for de fleste norske virksomheter. Besøk vår stand om du vil vite hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.

​Kommuneforlagets nettside