Kompetansetorg - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Lpi Logo 150

Leadership Pipeline

De siste tjue årene har Leadership Pipeline konseptet blitt betraktet som en av verdens mest innflytelsesrike ledelsesmodeller. Et betydelig antall av verdens Fortune 500-selskaper har implementert Pipeline konseptet som en del av sin infrastruktur når det kommer til lederutvelgelse, og lederes prestasjon og vekst- potensial på alle nivåer. Konseptet bygger på lang og bred erfaring fra beste praksis på tvers av selskaper i både privat og offentlig sektor.

Leadership Pipeline konseptet kan beskrives som en ledelsesarkitektur og et rammeverk for ledelse og utvikling av ledere. Lederutviklingsprogrammer tilpasses den enkelte virksomhet. LPI utvikler ledere til å prestere og gjøre suksess på det ledelsesnivået de skal operere og bidra på nivå-unikt vis til verdiskaping.

Leadership Pipeline Institute har spesialisert seg på å bistå virksomheter med bygging av intern prosess for utvikling og kvalitetssikring av kvalifiserte etterfølgere til lederposisjoner på alle nivå. På denne måten bidrar konseptet til å skape en virksomhet med bemyndigede ansatte, hvor prestasjon og gjennomføring henger logisk sammen, og er i fokus på alle nivå.

Vi leverer struktur/arkitektur og utviklingsprogrammer av ledere på alle nivå i virksomheter og tilsvarende for utvikling av fagspesialister på alle nivå i en virksomhet.

LPI er representert på alle kontinenter og selskapets mange konsulenter leverer tilsammen tjenester på mer enn 25 språk.

Leadership Pipelines nettside