Kompetansetorg - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Norgesvel orig CMYK-fra-pdf

Medaljen for lang og tro tjeneste

Stolthet og tradisjon. Medaljen er en anerkjennelse til arbeidstakere med mer enn 30 år hos samme arbeidsgiver. Den er en hederspris for å synliggjøre og verdsette innsats i arbeidslivet. Medaljen står dessuten som et symbol på at bedriften har lykkes med å skape en arbeidsplass som har vært utfordrende og interessant over lang tid. Medaljen blir tildelt av Det Kongelige Selskap for Norges Vel etter søknad fra arbeidsgiver. 

Medaljen for lang og tro tjenestes nettside