Kompetansetorg - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

NTNU-logo ntnu bokm

NTNU VIDERE

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere. 

 
Det skjer ikke uten VIDERE!

NTNU VIDEREs nettside