Kompetansetorg - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Ssp Logo Rund Gul Rgb

​Senter for seniorpolitikk

Senter for seniorpolitikk er arbeidslivets nasjonalt kompetansesenter som arbeider for å stimulere private og offentlige virksomheter til å integrere seniorperspektivet i sin personalpolitikk.

​Senter for seniorpolitikks nettside