Kompetansetorg - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

Spk Logo Versjon1 Tolinjer

Statens pensjonskasse

SPK er en ikke-kommersiell forvaltningsbedrift som forvalter pensjonsrettigheter på vegne av Staten. I 2017 forvalter vi pensjonsrettigheter for 509 milliarder kroner, og har 1430 kunder og mer enn 1 millioner medlemmer. Vår virksomhetside: Være ledende leverandør av kollektiv liv- og pensjonsprodukter til offentlige virksomheter og fristilte bedrifter.

Statens pensjonskasses nettside