Kompetansetorg - HR-konferansen for offentlig sektor 2019

VISMA Master 4f

Visma

Visma er Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester for lønn, HR, økonomi og administrasjon.

Vi tilbyr et helhetlig lønns- og HR-system som understøtter alle arbeidsprosesser innen lønn og HR, Rekruttering og Talent Management.

Vismas nettside