Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2020

Foredragsholderne er som alltid håndplukket - for deg som leder mennesker og organisasjoner for fremtiden!

Her kan du lese mer om den enkelte:

Thomas Braut Svendsen Of

Thomas Braut Svendsen

Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i Advokatfirmaet SBDL, hvor han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Han har tidligere vært seniorrådgiver i NAV. I tillegg til alminnelig advokatpraksis og foredragsvirksomhet er Svendsen medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken Arbeidslivets spilleregler.

Før-kurs:

Informasjonshåndtering og innsynskrav i personalsaker
Åpenhet er viktig for å sikre demokratihensyn, tillit til offentlig forvaltning, forsvarlige prosesser og medvirkning. Samtidig setter åpenhet offentlige virksomheters interesser og den enkeltes personvern under press. For ledere og andre kan landskapet oppleves som et minefelt, ikke minst i ulike personalsaker.

•Regler for uoppfordret informasjon
•Hvordan unngå at en åpenhetskultur går på bekostning av personvernet til den enkelte?
•Regler ved krav om innsyn

Delsesjon A1:

Hvordan håndtere hatefulle ytringer om ansatte?
Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerett og viktig for demokratiet. Internett og sosiale medier brukes imidlertid i stadig større grad av borgere til å fremme trakasserende, diskriminerende eller hatefulle ytringer om ansatte. Trusler, hatefulle ytringer og trakassering er like straffbart på internett som i samfunnet for øvrig.

Delsesjon A3 + A4:

Rettslige rammer ved omorganisering og nedbemanning i staten
Digitalisering, regionreformen og ABE-reformen aktualiserer omstillingsprosesser i statlige virksomheter. Samtidig oppleves slike prosesser som vanskelig. Gjøres det vanskeligere enn det egentlig behøver å være?

 • Hvordan gjennomføre en typisk omorganiserings- eller nedbemanningsprosess?
 • Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre i kraft av styringsretten?
 • Hva betyr «innplassering», «rettskrav på stilling», «rett til å følge arbeidsoppgavene» og «grunnpregstandarden»?
 • Hvordan gjennomføre utvelgelse av ansatte ved intern overtallighet?
 • Når og hvor må arbeidsgiver lete etter «annen passende stilling»? Hvilke stillinger plikter arbeidsgiver å tilby? Og må ansettelsesrådet treffe vedtak om ny ansettelse?
 • Se påmelding og program

  Kristian Foss Aalmo Of

  Kristian Foss Aalmo

  Kristian Foss Aalmo er advokatfullmektig spesialisert i arbeidsrett. Aalmo har opparbeidet bred erfaring med å yte bistand til arbeidsgivere i omstilling- og nedbemanningsprosesser, individuelle oppsigelsessaker og om generell arbeidsrett. Aalmo har også erfaring fra granskninger og faktaundersøkelser i privat og statlig og kommunal sektor.

  Før-kurs:

  Informasjonshåndtering og innsynskrav i personalsaker
  Åpenhet er viktig for å sikre demokratihensyn, tillit til offentlig forvaltning, forsvarlige prosesser og medvirkning. Samtidig setter åpenhet offentlige virksomheters interesser og den enkeltes personvern under press. For ledere og andre kan landskapet oppleves som et minefelt, ikke minst i ulike personalsaker.

  •Regler for uoppfordret informasjon
  •Hvordan unngå at en åpenhetskultur går på bekostning av personvernet til den enkelte?
  •Regler ved krav om innsyn

  Delsesjon A3 + A4:

  Rettslige rammer ved omorganisering og nedbemanning i staten
  Digitalisering, regionreformen og ABE-reformen aktualiserer omstillingsprosesser i statlige virksomheter. Samtidig oppleves slike prosesser som vanskelig. Gjøres det vanskeligere enn det egentlig behøver å være?

 • Hvordan gjennomføre en typisk omorganiserings- eller nedbemanningsprosess?
 • Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre i kraft av styringsretten?
 • Hva betyr «innplassering», «rettskrav på stilling», «rett til å følge arbeidsoppgavene» og «grunnpregstandarden»?
 • Hvordan gjennomføre utvelgelse av ansatte ved intern overtallighet?
 • Når og hvor må arbeidsgiver lete etter «annen passende stilling»? Hvilke stillinger plikter arbeidsgiver å tilby? Og må ansettelsesrådet treffe vedtak om ny ansettelse?
 • Se påmelding og program

  Fanny Duckert Of

  Fanny Duckert

  Fanny Duckert er professor i psykologi og har hatt en lang lederkarriere ved Universitetet i Oslo. Hun har vært instituttleder ved Psykologisk institutt og Dekan ved Samfunnsvitenskapelig fakultet. I tillegg har hun hatt en rekke styreverv og sitter nå i Norges Forskningsråds porteføljestyre: Global Development. Duckert er organisasjonspsykolog og klinisk spesialist og har omfattende erfaring med ledelsesopplæring og organisasjonsutvikling. Kommunikasjon og ledelse er hennes spesialområde. Duckert har en omfattende populærvitenskapelig virksomhet, har skrevet en rekke bøker og fagartikler og er benyttet mye i mediene.

  Delsesjon B1:

  Gode intensjoner er ikke nok – utfordringer ved endringsprosesser

  Selv med de beste intensjoner er det vanskelig å få til endringsprosesser i praksis. Foredraget tar utgangspunkt i nøkkelfaktorer i organisasjonsendringer, vanlige barrierer mot endring og hva som skal til for å skape varig endring.

 • Nøkkelfaktorer i organisasjonsendring
 • Barrierer mot forandring
 • Hva skjer i konflikter?
 • Skjevoppfatninger og tankefeller
 • Gjennomføringsevne i praksis
  Delsesjon D4:
 • Hvordan lede høyfungerende team?

  Å lede høyfungerende team gir spesielle utfordringer for en leder. Ambisjonene er høyere, deltakerne mer kompetente – men også krevende. Lederen betyr svært mye for teamet og må være involvert på andre måter enn i mer hverdagslige team. Hvordan lykkes?

 • Lederrollen i høyfungerende team
 • Betydningen av visjoner
 • Kommunikasjon og gruppeklima
 • Hvordan ivareta teammedlemmer

 • Se påmelding og program