Foredragsholdere - HR-konferansen for offentlig sektor 2020

Fanny Duckert Of

Fanny Duckert

Fanny Duckert er professor i psykologi og har hatt en lang lederkarriere ved Universitetet i Oslo. Hun har vært instituttleder ved Psykologisk institutt og Dekan ved Samfunnsvitenskapelig fakultet. I tillegg har hun hatt en rekke styreverv og sitter nå i Norges Forskningsråds porteføljestyre: Global Development. Duckert er organisasjonspsykolog og klinisk spesialist og har omfattende erfaring med ledelsesopplæring og organisasjonsutvikling. Kommunikasjon og ledelse er hennes spesialområde. Duckert har en omfattende populærvitenskapelig virksomhet, har skrevet en rekke bøker og fagartikler og er benyttet mye i mediene.

Delsesjon B1:

Gode intensjoner er ikke nok – utfordringer ved endringsprosesser

Selv med de beste intensjoner er det vanskelig å få til endringsprosesser i praksis. Foredraget tar utgangspunkt i nøkkelfaktorer i organisasjonsendringer, vanlige barrierer mot endring og hva som skal til for å skape varig endring.

 • Nøkkelfaktorer i organisasjonsendring
 • Barrierer mot forandring
 • Hva skjer i konflikter?
 • Skjevoppfatninger og tankefeller
 • Gjennomføringsevne i praksis
  Delsesjon D4:
 • Hvordan lede høyfungerende team?

  Å lede høyfungerende team gir spesielle utfordringer for en leder. Ambisjonene er høyere, deltakerne mer kompetente – men også krevende. Lederen betyr svært mye for teamet og må være involvert på andre måter enn i mer hverdagslige team. Hvordan lykkes?

 • Lederrollen i høyfungerende team
 • Betydningen av visjoner
 • Kommunikasjon og gruppeklima
 • Hvordan ivareta teammedlemmer

 • Se påmelding og program