Foredragsholdere - HR Konferansen i Stavanger 2019

Kajalillelien

Kaja Lillelien

Kaja Lillelien er partner i Catori. Kaja har en master of science i Human resource management fra Purdue University. Hun har solid erfaring fra HR, executive coaching og utviklingsarbeid internasjonalt, og har knyttet mye av sitt arbeid opp mot resultater, kultur og verdier. Kaja har arbeidet med personlig utvikling, lederutvikling og organisasjonsutvikling som konsulent, rådgiver og sertifisert coach. Hun har også undervist coacher internasjonalt og har vært mentor coach for konsulenter og ledere.

Foredrag:

Lederskap i fellesskap: Hvordan møte framtidens utfordringer sammen?

Delt lederskap tilrettelegger for bedre bruk av de ansattes kunnskap og ferdigheter og det stimulerer til utvikling og læring

både gjennom arbeidet og erfaringsoverføring mellom kolleger.

  • Co-active leadership
  • Growth mindset- et lærende tankesett
  • Mentalisering og selvledelse
  • Nevropsykologi