Foredragsholdere - HR Konferansen i Stavanger 2019

Stale Okland

Ståle Økland

Ståle Økland jobber med trender og fremtidsrelaterte spørsmål. Han har skrevet seks bøker, blant annet om den digitale økonomien. Ståle klarer å forklare viktige spørsmål på en enkel, forståelig og underholdende måte.

Foredrag:

Ledelse i en ny tid

Rogaland er i omstilling fra en sterk oljedrevet økonomi til noe nytt og ukjent.

  • Hvilke bedrifter vil lykkes, og hva betyr nye trender for organisasjon og ledelse?