Foredragsholdere - HR Konferansen i Stavanger 2019

Torge Eikerapen

Tor Åge Eikerapen

Tor Åge Eikerapen psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Han har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling i over 10 år og er en av landets mest brukte foredragsholdere innenfor organisasjon og ledelse. Tor Åge er spesielt opptatt av ledelse, endring og arbeidsmiljø – og hva som skal til for at mennesker har det bra på jobb, samtidig som de presterer på et høyt nivå. Selv om organisasjoner er ulike, er det menneskene i organisasjonen og hvordan de fungerer sammen som utgjør en forskjell.

Foredrag:

Hvordan gjenskape den indre driven?

Oljekrisen har gjort at mange ledere i landsdelen sliter med å skape håp, motivasjon og entusiasme for fremtiden hos sine medarbeidere.

  • Hvordan bygge en organisasjonskultur preget av motivasjon, engasjement og tillit, hvor den enkelte medarbeider makter å stå i endringer og usikkerhet