HR og ledelse i helsesektoren 2017

helse web
5
apr

Konferanse - Oslo

09:00 - 16:00

Medlemspriser
2900,-

Ikke-medlem priser
6400,-

 • Helseledelse
 • Manglerudhjemmet
 • HR og ledelse i helsesektoren
 • Fremtidens helsesektor
 • Læring
 • Innovasjon

Påmeldingsfrist 4.04.2017 12:00

Sted

Bjørvika Konferansesenter AS , Oslo Atrium

Adresse: Dronning Eufemias gate 6, 0051, Oslo

Bjørvika Konferansesenter AS , Oslo Atrium - Google mapsÅpne Google-kart

Arrangør

HR Norge

Telefon: +47 22 11 11 22

E-post: hrnorge@hrnorge.no

Nettsted: hrnorge.no

Helsesektoren har en egenart når det kommer til styring og ledelse, og det påvirker i sin tur HR sine oppgaver og utvikling av virksomhetene. Kompetanse, teknologi og ledelse tilpasset helsesektorens behov er sentralt i årets program.


Vi får spennende case fra de som tør - og klarer - å gjøre tingene annerledes. Vi får dybdekunnskap om medical engagements betydning for arbeidet. I tillegg skal du ta inn over deg den teknologiske revolusjonen innen arbeidskraft og effektivisering i helsevesenet i år.

Se hele programmet - trykk her eller på bildet.Noen av foredragene du vil høre er blant annet:

Ekspertise, samarbeid og innovasjon i helsesektoren - implikasjoner for HR

Praksisbaserte perspektiver (for eksempel praksisfelleskap og aktivitetsteori) har i de senere årene fått betydelig gjennomslag innenfor organisasjonsforskning, strategi, markedsføring og innovasjonsteori. Hva kan forklare denne dreining i forskning, og i hvilken grad har det relevans for praksisfeltet?

 • Implikasjoner av ny teknologi i organisasjoner
 • Behov for å forstå ekspertise og læring på nye måter
 • Fordeler og ulempler med tverrfaglig samarbeid

Bjørn Erik Mørk, Ph.D, er organisasjonssosiolog og arbeider som førsteamanuensis ved UiO og Associate Fellow ved Warwick Business School.

Historien om Manglerudhjemmet

Mye kan skje når man tør å tenke annerledes, noen ganger må man kanskje gjøre det motsatte av det læreboka sier, og ta noen sjanser – selv om man ikke vet hva resultatet blir.

Historien om Manglerudhjemmet handler om ta tak i endringer, og bruke dem til det beste for de man jobber for. Det er en historie om å se hva som er mulig. Den handler å la ideene spille på hverandre, og å se hvordan ideer utenfor det «normale» kan lede til nedgang i medisinbruk på 40%, skape toppscore på pårørendeundersøkelser, og en nedgang i sykefravær fra 13% til 3%.

Og det handler om mer enn en pub!

Hilde Helland, daglig leder ved Manglerudhjemmet

Rekruttering til fremtidens helse-Norge.

Norsk helsesektor vil oppleve enda vanskeligere rekruttering og mangel på helsepersonell i fremtiden. Dette skal løses både lokalt og nasjonalt. Nasjonalt omfatter dette strategiske valg og internasjonale avtaler og et tidsperspektiv på 10 til 15 år. Lokalt handler det om å sikre robuste fagmiljø med et tidsperspektiv på 2 til 5 år.

 • Hva er forholdet mellom lokale tilpasninger og nasjonale strategier?
 • Hva vil være HR sin rolle og hvordan vil de lokale tilpasningene være?
 • Hvordan legge til rette for en lærende organisasjon?

Lars Erik Kjekshus, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo

Medical Engagement: a key component of successful healthcare organisations

Medisinsk ledelse er mye forfektet, men det er viktig at de som innehar disse rollene også har ferdigheter til å utvikle bredere engasjement fra hele det kliniske personalet.

I Professor Spurgeons foredrag hører vi blant annet om dette:

 • Effektiv medisinsk ledelse er avgjørende for medisinsk engasjement.
 • Å utvikle en organisasjonskultur som fremmer klinisk engasjement er en sentral oppgave for alle ledere.
 • Bruk av verktøyet Medical Engagement Scale (MES) til bruk av medisinsk engasjement medisinsk og ikke-medisinsk personale.
 • Det er et sterk og økende samsvar mellom medisinsk engasjement og virksomhetens prestasjonsevne.

Peter Spurgeon, Professor og Director ved Institute of Clinical Leadership, Warwick University

Hvordan henge med i svingene?

Foredraget gir et innblikk i nåtid og fremtid:

 • Frykten for ny teknologi – har du egentlig et valg?
 • Hvordan ser fremtidens ansatte ut, og hvilken kompetanse trenger vi?
 • Om 20 år er halvparten av dagens jobber automatiserte – hva betyr dette for oss, og hvordan vil det se ut i helsesektoren?
 • Teknologi, økonomi og nytt arbeidsliv – hva betyr smartteknologi for helsesektoren?

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge


Utstiller på kompetansetorget under konferansen?

Ønsker du å være utstiller på kompetansetorget under konferansen, ta kontakt med Kjetil Hovda på tlf.: 91 59 56 30 eller e-post: kjetil.hovda@hrnorge.no

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!