Foredragsholdere - HR Tech 2019

Her kan du lese mer om de spennende foredragsholderne og deres bidrag i forbindelse med HR Tech 2019.

Peter Hinssen

Peter Hinssen

Peter Hinssen er en seriegründer, forfatter og rådgiver som spesialiserer seg innenfor radikal innovasjon, ledelse og den digitale påvirkningen på samfunnet. Han lanserte nylig boken «The Day After Tomorrow» som handler om hvordan selskaper kan overleve under radikale endringer.


Foredrag

How to prepare for the Day After Tomorrow
De radikale ideene og konseptene som fokuserer på dagen etter morgendagen er de som forandrer selskaper, industrier og den verdenen vi lever i.

 • Hva er konsekvensene av de hurtige teknologiske endringene for organisasjoner i dag?
 • Å fokusere på morgendagen er ikke nok: Hvilke forretningsmodeller, strukturer, talenter, teknologi og kultur er de vi trenger for å overleve dagen etter morgendagen?

Workshop

How to organize innovation?

Denne workshopen utforsker hvordan organisasjoner kan legge rette for innovasjon ved hjelp av:

 • Medarbeidertilfredshet – mennesker og motivasjon
 • Fremtidens arbeidsplass
 • Ledelse
Barry Flack2

Barry Flack

Barry Flack ble kåret til en av verdens Top HR Tech Influencers i 2018. Han har arbeidet med HR i mange globale organisasjoner og arbeider i dag som rådgiver i eget selskap. Her rådgir han virksomheter om digitale HR-strategier.


Foredrag

How to remove the routine and make the future of HR more fulfilling?

HR-teknologi sammen med en nytt mindset kan hjelpe med å øke produktivitet. Ved å fjerne utdaterte prosesser og automatisere kan HR gjøre en stor forskjell.

 • Digitale verktøy og nye organisasjonssystem er avgjørende for å trives i fremtidens arbeidsliv
 • Hvilke spennende muligheter finnes det for å skape en mer givende HR-rolle og en mer produktiv arbeidsplass?
Elin Oberg

Elin Öberg Mårtenzon

Elin Öberg Mårtenzon er en rekrutteringspioner som drives av å forbedre og forandre HR- og rekrutteringsfeltet. Hun har stor erfaring fra rekruttering, og hun jobber nå for rekrutteringsselskapet TNG, hvor hun blant annet jobber med å fjerne bias. Elin fokuserer også på hvordan man kan ta i bruk spennende teknologiske løsninger i rekruttering.


Foredrag

Fördomsfri rekrytering, framtid och en värld av robotar

Møt Tengai Unbiased, verdens første fordomsfrie robotrekrutterer

Hvordan kan teknologi muliggjøre fordomsfri rekruttering?

 • Kraften i fordomsfri rekruttering og behovet for objektiv teknologisk støtte
 • Hvordan ser fremtidens teknologi ut innenfor rekruttering?
 • Algoritmer – når analoge fordommer blir digitale
Jack Fischer Eriksen

Jack Fischer Eriksen

Eirik Norman Hansen holder energiske foredrag om digitalisering, kunstig intelligens og robot-teknologi. Han er CEO i itch design i Norge og har lang erfaring som rådgiver innen forretningsutvikling, digital strategi, kommunikasjon og sosiale medier, der han selv er en meget aktiv deltaker. De siste årene har Eirik vært en mye brukt foredragsholder og konferansier hvor temaer rundt betydningen av det digitale står helt sentralt. Han brenner spesielt for den makten brukerne har fått og hva dette betyr for måten vi driver forretning på.


Foredrag

Digital sikkerhet - hva bør HR tenke på

HR er kryssfaglig og ligger midt i skjæringspunktet mellom person, compliance og sikkerhet.

 • Hvordan håndtere personell- og sikkerhetsopplæring og ledelse
 • Hvordan vedlikeholde sikkerheten ved nedbemanning?
 • Utro tjenere: Verdien av god bakgrunnssjekk før ansettelsen
 • Ieva M

  Leva Martinkenaite

  Dr Ieva Martinkenaite er Vice President hos Telenor Research. Hun arbeider med forkning og rådgivning til ledere i Telenor om AI, IoT, innovasjonstrategi og digitale partnerskap. I Juni 2018 ble hun oppnevnt av EU kommisjonen til en ekspertgruppe på AI.


  Foredrag

  How to use digital tools for analytics

  Hvor har Telenor brukt AI i HR?

 • Hva er mulighetene, utfordringer og hva gjenstår?
 • Hvilke implikasjoner har AI på arbeidet med HR-analyse?
 • Ulrika Jonsson

  Ulrika Jonsson

  Ulrika Jonsson arbeider som forretningsutvikler på Microsoft i Sverige, og har en lang bakgrunn innenfor HR. I hennes nåværende rolle hjelper hun kunder å drive digital forandring ut fra et HR-perspektiv og med å skape en innovativ medarbeideropplevelse som tiltrekker talenter for fremtiden, skaper engasjement og rett forutsetninger for verdiskapning.


  Foredrag

  Hur kan HR skapa förutsättningar för en framgångsrik digital transformation?

  Microsoft har de siste årene gjennomgått fundamentale forandringer som selskap, noe som krever en helt ny måte å se på kultur, lederskap og målstyring.

 • Hvilken rolle har HR i å understøtte den digitale transformasjonen?
 • Hvordan har Microsoft digitalisert medarbeideropplevelsen for å kunne tilby effektive og personlige verktøy som gir ansatte muligheten til å selv drive sin utvikling og påvirke sitt arbeid?
 • Siri Langangen

  Siri Langangen

  Siri Langangen leder DNBs kompetanseutviklingsmiljø og har lang erfaring innen HR. Hun har i løpet av den siste tiden jobbet med å transformere internopplæringen i DNB, hvor ny teknologi og innovative løsninger er sentralt for å realisere ambisjonen om et kompetanseløft i hele organisasjonen. Siri er utdannet siviløkonom med tilleggsutdanning innen psykologi og strategisk forretningsforståelse.


  Foredrag

  Det store kompetanseløftet i DNB: Hva gjør vi?

  For å nå ambisjonen om et kompetanseløft for alle ansatte har DNB måtte tenke nytt rundt opplæring av ansatte.

 • DNB har satset på en ny og spennende digital læringsplattform
 • Digital karriereveiledning til alle ansatte
 • Nytt læringsinnhold tilpasset mobil
 • Linda Kayser Kvadrat

  Linda Kayser

  Linda Kayser er HR direktør i Skanska Norge. Hun har tidligere erfaring som blant annet HR direktør i Telenor. Hun er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Mannheim.


  Foredrag

  Endringsprosjektet Digital fagarbeider

  Skanska er i gang med å endre måten organisasjonen samhandler på for å skape økt effektivitet gjennom større delaktighet

 • Digitaliseringsinitiativet er først og fremst et forretningsutviklingsprosjekt
 • En felles digital plattform gir Skanska muligheten til å hente ut større effekt av digitaliseringsarbeidet
 • Hvordan Skanska har tilrettelagt for at fagarbeiderne skal være en del av fellesskapet og ha mulighet til å utvikle sin digitale kompetanse
 • Cecilie Gulbrandsen Kvadrat

  Cecilie Guldbrandsen

  Cecilie Guldbrandsen er prosjektleder i Skanska Digital. Hun har tidligere erfaring som forretningsutvikler i blant annet Skanska innkjøp, og har en grad i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI.


  Foredrag

  Endringsprosjektet Digital fagarbeider

  Skanska er i gang med å endre måten organisasjonen samhandler på for å skape økt effektivitet gjennom større delaktighet

 • Digitaliseringsinitiativet er først og fremst et forretningsutviklingsprosjekt
 • En felles digital plattform gir Skanska muligheten til å hente ut større effekt av digitaliseringsarbeidet
 • Hvordan Skanska har tilrettelagt for at fagarbeiderne skal være en del av fellesskapet og ha mulighet til å utvikle sin digitale kompetanse
 • Eirik Norman Hansen

  Eirik Norman Hansen

  Eirik Norman Hansen holder energiske foredrag om digitalisering, kunstig intelligens og robot-teknologi. Han er CEO i itch design i Norge og har lang erfaring som rådgiver innen forretningsutvikling, digital strategi, kommunikasjon og sosiale medier, der han selv er en meget aktiv deltaker. De siste årene har Eirik vært en mye brukt foredragsholder og konferansier hvor temaer rundt betydningen av det digitale står helt sentralt. Han brenner spesielt for den makten brukerne har fått og hva dette betyr for måten vi driver forretning på.


  Foredrag

  Bra er ikke godt nok, vi må bli besatt av ansattopplevelser

  Vi lever i en tid hvor folks forventinger styres av den digitale ubli besatt av ansattopplevelsertviklingen.

 • Digitale tjenester og opplevelser er ikke et konkurransefortrinn, men en hygienefaktor vi tar for gitt
 • Hva betyr dette for HR og hvordan må vi som organisasjon tenke og forstå det som skjer rundt oss?

 • Frode Dyrlid

  Frode Dyrlid

  Frode Dyrlid er prosjektleder for chatbot i Equinor. Han har jobbet som leder i Equinor HR shared services i Norge og USA siden 2009. Tidligere har han erfaring som offiser i Hæren og personalsjef i NCC Construction. Frode har en Master i Kunnskapsledelse fra Copenhagen Business School.


  Foredrag

  Automatisering av intern brukerstøtte

  Equinor tester ut om digitale assistenter (chatbots) kan effektivisere hverdagen til de ansatte.

 • Hvordan passer dette inn i digital strategi?
 • Hvilke erfaringer har Equinor gjort så langt?
 • Hva er ambisjonen og hvor går veien videre?