Hvordan prioritere stjerner uten å miste de trauste lojale?

24
apr

Medlemsmøte - Oslo

08:30 - 10:00

Medlemspriser
0,-

Påmeldingsfrist 23.04.2020 09:00

Sted

HR Norges lokaler

Adresse: Akersgata 34, 0180, Oslo

HR Norges lokaler - Google mapsÅpne Google-kart

Arrangør

HR Norge

Telefon: +47 22 11 11 22

E-post: hrnorge@hrnorge.no

Nettsted: hrnorge.no

De fleste har hørt begrepene streber, trynefaktor, skjørtefaktor, osv. Begrepene tillegges gjerne ambisjoner om å klatre i hierarkiet, og de er ofte av negativ karakter. Nå er det slik at de er viktig for arbeidsgivere å satse på de som fremstår som stjerner, men hvordan lykkes du med det uten at det skapes splid internt? Og hvor går grensen når det kommer til dyrking av stjerner?

Ledere og sjefer som tiltrekkes av de ambisiøse ses også ofte som at de plukker «sine» folk til ledergruppen og de interessante stillingene. I tillegg opplever andre ofte at referansen for utvelgelsen er ullen og uten målbar relasjon, fremfor lang fartstid, erfaring eller formell kompetanse.

Om dette handler om lederes personlighet og ønsker i de rundt seg kan diskuteres. Mer interessant i en juridisk kontekst er om virksomheten – privat eller offentlig – kan velge hvem de vil og gjøre som de vil når det kommer til dyrking av stjerner. Eller er det feller man bør unngå?

Medlemsmøtet vil fokusere på hvilket handlingsrom en virksomhet og en leder har til å sette sammen arbeidsstyrken slik vedkommende mener er best for virksomheten. Det er alltid feller å gå i. Den juridiske overskriften er her som så ofte ellers: Arbeidsgivers styringsrett: Den er ikke uten grenser. Hvor ligger begrensningene i denne sammenhengen.

På møtet snakker vi blant annet om:

  • Hva betyr det at styringsretten er ulovfestet
  • Hvordan forholde seg til dimensjonene: Den materielle og den prosessuelle dimensjon
  • Hvordan unngå usaklig forskjellsbehandling, diskriminering, aldersdiskriminering
  • Er det begrensninger i de individuelle og/eller kollektive avtaler
  • Varsling og gjengjeldelse

 

Program

08.00: Registrering og lett servering
08.30: Faglig program
10.00: Takk for i dag


På møtet treffer du:

Vidar RauglandVidar Raugland
etablerte Raugland Advokatene i 1992. Raugland har sin spisskompetanse innenfor arbeidsrett. Han bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i utredninger, forhandlinger og prosedyre innenfor arbeidsrettslige tvister. Raugland har erfaring med kollektiv arbeidsrett og har prosedert for Arbeidsretten. Raugland har samarbeidet tett med organisasjoner, og har god innsikt i organisasjonsjuss. Raugland bistår også sine klienter med avtalerett, selskapsrett og generell juridisk bedriftsrådgivning.

Raugland har siden etableringen av firmaet i 1992, hatt en samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet. Han besitter en unik kompetanse innenfor utdanningsrett. Raugland er forfatter til Gyldendals rettsdata kommentarutgave til opplæringsloven, friskoleloven (privatskoleloven), fagskoleloven og voksenopplæringsloven. I 2017 gav han ut boken «Den brysomme profesjonaliteten – om skjønnsutøvelse og styring» sammen med Jens Garbo. Raugland holder jevnlig kurs og foredrag om arbeidsgivers styringsrett og andre problemstillinger innenfor arbeidsrett.

Raugland er medlem av Den Norske Advokatforening, og var lenge aktiv i Advokatforeningens internasjonale arbeid i Guatemala og Nepal. Han bistår fortsatt Nepal Bar Association.

 

Marius GjetnesMarius Gjetnes
har mer enn 15 års erfaring som advokat. Han arbeider hovedsakelig innenfor områdene arbeidsrett, kontrakt-/avtalerett, fast eiendom og agenturrett. Foruten bistand til privatpersoner og små og mellomstore bedrifter har han lang erfaring med bistand til ulike organisasjoner og stiftelser. Han har videre særskilt spesialisering innenfor prosedyrefaget og har betydelig erfaring med prosedyre både for de alminnelige domstoler og for særdomstoler. Gjetnes har skrevet en rekke artikler innenfor de områder han jobber med og han er også forfatter til Gyldendal Rettsdatas kommentarutgave til opplæringsloven og friskolelova. Han holder også jevnlig foredrag innenfor arbeidsrett.

Gjetnes innehar flere styreverv. Han er videre medlem av Den Norsk Advokatforeningen og tilknyttet Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.Medlemsmøtet er gratis og forbeholdt HR Norges medlemmer. Siste frist for avmelding er innen 23. april. Påmeldte som ikke melder avbud, og som ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 350,-

Relaterte saker

Ny Teknologi

– Sats på kompetanseheving, ikke krevende oppsigelsesprosesser

I takt med at digitalisering og teknologiske utvikling skaper behov for ny kompetanse, har diskusjonen om arbeidsgivers styringsrett blitt vekket til live. – Vær åpen om utfordringene virksomheten står overfor og pålegg de ansatte å lære seg nye ting, råder arbeidsrettekspert Jan Fougner.

Sommer 2 2017

Faglig påfyll i sommer

Vi har plukket ut variert lesestoff og videoer til deg som ønsker å bruke sommeren til litt faglig oppdatering.

Nekte Handhilse Toppbanner

Arbeidsrett

Ansatte som nekter å håndhilse av religiøse årsaker

​Mediene har de siste ukene omtalt flere saker om ansatte som ikke håndhilser. Det dreier seg i hovedsak om muslimske kvinner og menn som uttrykker at de på grunn av sin religion ikke kan håndhilse på personer av motsatt kjønn, utenfor nær familiekrets. Dette må ses i sammenheng med påvirkningen på andre ansatte og deres rett til vern mot diskriminering på grunn av kjønn og generelt rett til et forsvarlig arbeidsmiljø.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!