Foredragsholdere - Kompetansedagene 2019

Henning Bang2

Henning Bang

Henning Bang er siviløkonom (NHH) og psykolog, og arbeider som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo hvor han forsker på og underviser om team og ledelse. Han har de siste 30 årene har hjulpet en rekke team og arbeidsgrupper i å utvikle seg, og har særlig spesialisert seg på utvikling av ledergrupper. Henning Bang tok doktorgraden på effektivitet i ledergrupper i 2010, og har sammen med organisasjonspsykolog Thomas Nesset Midelfart skrevet boka "Effektive ledergrupper" som er solgt i over 12.000 eksemplarer. I tillegg har han skrevet bøkene "Organisasjonskultur" og "Organisasjonskultur i praksis", samt en rekke artikler om team, kultur og karakterstyrker.

Foredrag:

Å bli et lærende team – viktig, utfordrende og fullt mulig

Skikkelig gode team er lærende team. De reflekterer jevnlig over sine resultater og fungering, og gjør endring når det er nødvendig.

  • Hva betyr det konkret å være et lærende team?
  • Hvorfor er det så viktig for team å være lærende?
  • Hvorfor er det så utfordrende å få til kontinuerlige læringsprosesser i team?
  • Hvordan kan man legge forholdene til rette for at team blir lærende?