Foredragsholdere - Kompetansedagene 2020

Itiel Dror

Dr. Itiel Dror

Dr. Itiel Dror har en PhD i psykologi fra Harvard University og jobber som kognitiv nevroforsker ved University College London (UCL) og Cognitive Consultants International (CCI-HQ). Han har publisert over 120 artikler om prestasjon, beslutningstaking og læring. Hans ekspertise er å oversette teoretisk og vitenskapelig forståelse av menneskehjernen og kognisjon til praktiske og konkrete måter man kan påvirke menneskelig atferd på.

Foredrag:

Creating Brain Friendly Learning That Actually Works (in English)

Å lykkes med læring og kompetanseutvikling krever mye mer enn å bare presentere informasjon for ansatte. I dette foredraget vil Dr. Itiel Dror utforske hvordan HR kan bruke kunnskap om hjernen til å hjelpe ansatte med å lære mer effektivt.

  • Hva det betyr å bli lagt merke til: Hvordan kan vi bryte gjennom kognitive begrensninger og barrierer?
  • Behovet for å bli husket: Hvordan tilpasser vi informasjon til eksisterende hukommelsesstrukturer?
  • Å påvirke atferd: Hvordan kan læringsteknologi forbedre prestasjon og beslutningstaking?

Påmelding og program