Foredragsholdere - Lederutviklingskonferansen 2019

Staleokland2

Ståle Økland

Ståle Økland jobber med trender og fremtidsrelaterte spørsmål. Han har skrevet seks bøker, blant annet om den digitale økonomien. Ståle klarer å forklare viktige spørsmål på en enkel, forståelig og underholdende måte.

Foredrag:

Ledelse i en ny tid

Trendene endrer måten vi tenker, handler og jobber.

  • Hvilken ledelse vinner i fremtiden?
  • Og hvilken betydning vil dette ha for utvikling av ledelsesprogrammer?
Pal Johnsen

Pål Johnsen

Pål Johnsen har arbeidet med organisasjons- og ledelsesutvikling globalt i Kongsberg Gruppen de siste fire årene. Før dette jobbet han nær 20 år som konsulent, for det meste innen organisasjons- og lederutvikling for norske, nordiske og globale klienter. Han har tidligere hatt ulike lederroller i norske og globale selskaper.

Foredrag:

Ledelsesutvikling i endringstider

I tider med sterk vekst og stadige endringer er betydningen av ledelseskultur og fokus på ledelse spesielt viktig. Hør mer om hvordan Kongsberg Gruppen jobber med utvikling av ledelse og ledere:

  • I endringstider – hva står fast?
  • Programmer og designelementer
  • Ledelsesutvikling er mer enn bare programmer
Caroline Horn2

Caroline Horn

Caroline Horn er organisasjonsdirektør i SpareBank 1 Banksamarbeidet, og har som hovedoppgave å bygge en god organisasjon i et selskap som opererer i en bransje preget av kontinuerlig digital utvikling. Caroline har sin bakgrunn fra mange år i ulike deler av Orkla-konsernet, før hun begynte å jobbe for SpareBank 1 og finansbransjen i 2016. Caroline er utdannet siviløkonom fra Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Foredrag:

Samhandlingsledelse - nært leder og lederhverdagen

Utvikling av samtlige ledere, samtidig, i stedet for eksklusive opplegg for de få.

  • Lederprogram bygget på korte samlinger over tid med fokus på hverdagsnære utfordringer og praktisk trening i bruk av ulike lederverktøy
  • Programmet har gitt overraskende gode resultater
Selvik 2 3

Arne Selvik

Arne Selvik er siviløkonom og sosiolog. Han har vært forsker, leder, styreleder, meklingsmann og fagbokforfatter i Norge, Europa og USA i 45 år. Gjennom arbeidet hos Riksmeklingsmannen, i Solstrandprogrammet og med fagforeninger og domstolledere har han bidratt til løsninger av små og store konflikter og maktkamper. Arne har vært aktiv i formidlingen av kunnskap fra disse prosessene gjennom bøker, artikler og foredrag i Norge og internasjonalt.

Foredrag:

Nevrovitenskapens bidrag til lederutvikling

• Hva er nytt fra forskningen?
• Hvorfor er det så vanskelig å gi og ta imot ærlige tilbakemeldinger?
• Angst, uro og stress i lederrollen
• Affektbevissthet og trening i kommunikasjon

Live Leer2

Live Leer

Live Leer er HR-sjef for lederutvikling i Storebrand. Hun kom til Storebrand fra IT-bransjen i fjor etter 20 år i selskaper som Apple og Opera Software. Live har jobbet i krysspunktet mellom kommunikasjon, menneske og teknologi i disse årene. Hun har beveget seg fra PR, marked og produktledelse, til internkommunikasjon og HR, og pendlet mellom å være leder og fagspesialist.

Foredrag:

Digital lederutvikling i virtuelt klasserom

Storebrand har basert sitt digitale lederutviklingsprogram på forskning og 6 prinsipper for effektiv lederutvikling.

• Hvordan ser læringsdesignet ut?
• Hvilke positive effekter har programmet?

Jon Erik Haug2

Jon Erik Haug

Jon Erik Haug jobber som rådgiver blant annet for McKinsey sin Organization practice. Han spesialiserer seg innenfor lederutvikling, teams og organisasjonsutvikling. Jon Erik jobber med leder i privat sektor og bruker sin unike erfaring med å lede komplekse globale selskap, krisehåndtering og forandringsledelse innenfor agilitet. For mer enn 30 år har han hatt senior ledelsesroller med P&L ansvar i tre forskjellige land. Hans seneste roller har vært CEO for Telenor Danmark og Executive Vice President & Chief People Officer i Telenor Group, hvor det var mer enn 30000 ansatte. Han har en MSc (Siviløkonom) fra BI, en MBA fra IMD og han har fullført Advanced Management Program (AMP) på Harvard Business School.


Foredrag:

Agilitet – kaos eller fremtidens arbeidsform?

  • Hva er agilitet?
  • Hvorfor er det relevant?
  • Hva er implikasjonene for lederutvikling?