Foredragsholdere - Lederutviklingskonferansen 2019

Selvik 2 3

Arne Selvik

Arne Selvik er siviløkonom og sosiolog. Han har vært forsker, leder, styreleder, meklingsmann og fagbokforfatter i Norge, Europa og USA i 45 år. Gjennom arbeidet hos Riksmeklingsmannen, i Solstrandprogrammet og med fagforeninger og domstolledere har han bidratt til løsninger av små og store konflikter og maktkamper. Arne har vært aktiv i formidlingen av kunnskap fra disse prosessene gjennom bøker, artikler og foredrag i Norge og internasjonalt.

Foredrag:

Nevrovitenskapens bidrag til lederutvikling

• Hva er nytt fra forskningen?
• Hvorfor er det så vanskelig å gi og ta imot ærlige tilbakemeldinger?
• Angst, uro og stress i lederrollen
• Affektbevissthet og trening i kommunikasjon