Oppgave - Lederutviklingskonferansen 2019

Walk-and-talk refleksjonsøvelse (kl 1130-1245)

Ta med deg lunsjen ut i skulpturparken og gå en tur med en eller to andre. Reflekter sammen over: 

Oppgave 1: 

Hvilken type ledelse og ledelsesprinsipper mener du at dere trenger i ditt selskap?

Oppgave 2: 

Finn en skulptur som representerer den type ledelse som dere har bruk for nå eller i fremtiden og del hvorfor. Ta bilde av skulpturen og send til ingvild@hrnorge.no


God lunsj!