Ny i HR

Å være ny i HR-rollen medfører mange spørsmål og utfordringer. HR Norges nettverk Ny i HR er et faglig og fortrolig nettverk med muligheter for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og inspirasjon.

Målet er et praksisfellesskap bestående av jevnbyrdige HR-profesjonelle som deler interesser, utfordringer og fagområde, og som gjennom samhandling utdyper sin kunnskap og kompetanse. HR Norges fasilitator vil ta ansvar for koordinering og tilrettelegging, og gjennom dette sikre en åpen og tillitsfull læringskultur.

Nettverket vil ha et oppstartsmøte og deretter møtes fire ganger årlig. Oppstartsmøtet i regi av HR Norge har en faglig og sosial profil, og avsluttes med en hyggelig lunsj. De fire neste møtene er medlemsdrevet på tematikk, form og gjennomføring, mens HR Norges fasilitator bistår med innhold og rammer. Gjennom erfaringsdeling, innlegg, diskusjoner og ideer vil nettverket gi en arena for faglig og personlig utvikling.


Aktuelle temaer kan være:
 • Konflikthåndtering og personalsaker
 • Den vanskelige samtale
 • Medarbeidersamtaler
 • Oppsigelser
 • Ansettelser
 • Endringsledelse
 • Prosjektledelse
 • Belønning
 • Lederstøtte
 • Kompetansetiltak
 • HR-støttesystemer
 • Testbruk og rekruttering

Gruppen vil sammen velge ut relevante temaer som skal tas opp.


Målgruppe:
 • HR-konsulent, HR-rådgiver, HR-koordinator eller tilsvarende
 • Du som er relativt fersk innen HR og ønsker å videreutvikle og styrke din kompetanse innen HR-fagets prosesser, aktiviteter og funksjoner
 • Vi ser for oss at du har jobbet 0-2 år i rollen

Tid og sted:
Oppstartmøte fredag 26 august kl 09:00-12:00 og deretter lunsj, i HR Norges lokaler på Jernbanetorget 2
De fire neste nettverksmøtene blir i 18/11, 13/1, 10/3 og 28/4. Disse møtene vil foregå på rundgang hos deltakerne.

Deltakeravgift:
Deltakeravgiften for oppstartsmøte og 4 nettverksmøter første år er satt til
kr 4 800,- + moms pr deltaker.

Fasilitator:
Tone Rose Gjøvik Todalshaug er organisasjonssosiolog med over ti års erfaring fra HR i bank og finans, med særlig fokus på internasjonal HR. Hun har gjennomført internationale lederutviklingsprogram for DNB-konsernet, i blant annet London, New York og Singapore, og er sertifisert i konflikthåndtering, lederutvikling, teambuilding og coaching. Todalshaug er utdannet cand.polit. ved UiO med etterutdanning i ledelse fra BI.


Dersom du har spørsmål om du passer inn i dette nettverket eller har faglige spørsmål rundt dette, kan du sende mail til nettverk@hrnorge.no.

For påmelding trykk her