Foredragsholdere - Onboardingkonferansen 2019

Talya Bauer

Talya N. Baue

Talya N. Bauer er en internasjonalt anerkjent forsker på onboarding. Hun har samarbeidet med en rekke organisasjoner, og har blitt utgitt i en rekke akademiske tidsskrifter. Hun har også skrevet flere bøker og blir ofte sitert i aviser som USA Today, New York Times og i Harvard Business Review.

Foredrag:

Maximizing Onboarding Success: Research Based Overview and Advice(In English)

Hva sier forskningen egentlig om hva som fungerer når du skal onboarde en medarbeider?

 • Hvordan kan effekten av suksessfull onboarding måles?
 • Hvordan lage en god business case for viktigheten av onboarding?
Kari Bergeius Andersen2019

Kari Bergeius Andersen

Kari Bergeius Andersen er partner og advokat i SBDL. Hun er en anerkjent arbeidsrettsadvokat som ansees som en av kjernekreftene i SBDL. Bergeius Andersen har lang erfaring som rådgiver for arbeidsgivere, blant annet innen håndtering og avslutning av vanskelige sykefraværssaker.

Foredrag:

Onboarding fra juridisk perspektiv: Forventningsavklaring og dialog

Når arbeidstakere ikke lykkes i sin nye jobb, ser vi ofte at arbeidsgivere ikke har vært tilstrekkelig tydelige i dialogen på de krav og forventninger som stilles til den nyansatte. Det kreves også interesse for hva den nyansatte trenger for å ha en reell mulighet for å lykkes. Gjør du ikke dette, får du unødvendige og ofte usaklige oppsigelsessaker.

Karivil ta opp den juridiske og praktiske betydningen av

 • Forventningsavklaring i kontrakten, stillingsbeskrivelser og innledende møte
 • Hva er god oppfølging i prøvetiden for å sørge for at medarbeidere lykkes?
 • Hvordan unngår du de unødvendige oppsigelsessakene?
 • Alexandra Bjerch Andresen

  Alexandra Bjerch-Andresen

  Alexandra Bjerch-Andresen er HR Manager og business partner i BASF AS, Norge.
  Hun er sterkt engasjert i muligheter og fremdrift, og har arbeidet med utvikling av organisasjoner og mennesker i hele sitt arbeidsliv. Alexandra har erfaring fra HR arbeid i både norske og internasjonale konsern , ICA, NorgesGruppen (Kjøpmannshuset), Coca-Cola Enterprises, og Stamina. Hennes utdanning er fra Profesjonsstudiet i Pedagogisk Psykologi ved Universitet i Oslo og Master of Management fra BI, i tillegg til tittel som Markedsøkonom fra IHM.

  Foredrag:

  «Keep it Simple» - praktisk og kulturell onboarding i et internasjonalt konsern

  BASF er verdens største kjemiske industrikonsern med mer enn 122.000 ansatte i mer enn 90 land. Country Cluster Norden Baltic består av Norge, Danmark, Sverige, Finland, Latvia og Litauen og har mer enn 820 medarbeidere

  • Hvordan bygge opp en god onboarding fra bunnen av?

  • Hvordan sikre den kulturelle siden av onboarding i et internasjonalt miljø?

  Kristin Arnkvrn

  Kristin Arnkværn

  Kristin Arnkværn er leder for rekruttering og opplæring for hele Olivia restauranter, som har vokst på kort tid. Kristin har erfaring fra luftfart, som basesjef for Sterling Airlines sin Oslobase, og har jobbet senere flere år i Flytoget som servicesjef, før hun startet i Olivia. Som en liten kuriositet har hun ridd 21 sesonger på Øvrevoll galoppbane og er fortsatt aktiv sprangrytter.

  Foredrag:

  Digital læringsarena for vellykket onboarding

  Olivia restaurantene har gått fra 250 til 750 medarbeidere på knappe to år. En profesjonell, effektiv og inspirerende onboarding er avgjørende for suksess.

  • Innsikt i den digitale læringsarenaen Olivia bruker for å sikre en vellykket onboarding og kompetanseutvikling
  • Hvordan onboarde medarbeidere fra mer enn 50 nasjonaliteter?

  Bjorn Vihovde

  Bjørn Vihovde

  Bjørn Vihovde er partner og Nordic Talent Leader i EY, ett av Norges største konsulentselskaper. Han har sittet i den nordiske ledergruppen i 12 år og er ansvarlig for hele Talent agendaen i Norden, fra employer branding & rekruttering til learning & development, organisasjons- & lederutvikling og people experience. Før han begynte i EY i 2000 var han 16 år i Forsvaret, inkludert fem år som instruktør og avdelingssjef på Hærens Krigsskole i Oslo.

  Foredrag:

  Onboarding – hvordan sikre at alle treffer hoppkanten?

  EY tok imot 100 000 nye medarbeidere globalt i fjor, og 500 i Norge. De bruker mye ressurser på gjennomtenkt onboarding av sine medarbeidere på forskjellige nivåer.

  • Hvordan onboarde de aller yngste medarbeiderne rett fra master og bachelor?
  • Hvordan gjøres onboarding av de mest senior lederne på 50 år ?
  • På hvilken måte vil onboarding endre seg i fremtiden?
  Eirill Wiik

  Eirill Wiik

  Eirill Wiik er pådriver for brukersentrert innovasjon og har betydelig erfaring med å skape verdi i tverrfaglige team ved hjelp av ”Design Thinking”-metodikk i møte med komplekse utfordringer. Eirill har opprinnelig bakgrunn fra sosiologi og kunst- og designfag. Etter å ha jobbet mange år som leder i en mediebransje i stor endring, har hun spesialisert seg innen «Design Thinking» og jobber i dag som kursholder og tjenestedesigner i Bouvet.

  Foredrag:

  Onboarding ved bruk av tjenestedesign

  De siste årene har interessen for designmetodikk og tjenestedesign økt. Samfunnsendringer og teknologitrender er med på å endre måten tjenester leveres og hvordan løsninger utvikles. Gjennom å sette brukeren i sentrum av tjenesteutviklingen er vi med å påvirke utvikling og bruken av teknologi på en helhetlig måte.

  • Hva er «design thinking» og tjenestedesign?
  • Hvordan jobbe med brukerdreven innovasjon?
  • Introduksjon til verktøy for å utvikle mer treffsikre løsninger

  170703 Nettside Komikerbilde Zahid Ali 1

  Zahid Ali

  Zahid Ali er en av Norges mest anerkjente komikere som med sine absurde historier, presis timing, trollbindende fortellerteknikk og en improvisasjonsevne fremkaller latterbrøl. Han har en lang og innholdsrik humorkarriere fra scene og TV, og har bidratt i blant annet Nissene på låven, Rikets røst, Jul i Tøyengata og Hellfjord. Han satte nylig opp soloforestillingen ”Fremmedfrukt” som turnerte over hele landet.