Foredragsholdere - Onboardingkonferansen 2019

Eirill Wiik

Eirill Wiik

Eirill Wiik er pådriver for brukersentrert innovasjon og har betydelig erfaring med å skape verdi i tverrfaglige team ved hjelp av ”Design Thinking”-metodikk i møte med komplekse utfordringer. Eirill har opprinnelig bakgrunn fra sosiologi og kunst- og designfag. Etter å ha jobbet mange år som leder i en mediebransje i stor endring, har hun spesialisert seg innen «Design Thinking» og jobber i dag som kursholder og tjenestedesigner i Bouvet.

Foredrag:

Onboarding ved bruk av tjenestedesign

De siste årene har interessen for designmetodikk og tjenestedesign økt. Samfunnsendringer og teknologitrender er med på å endre måten tjenester leveres og hvordan løsninger utvikles. Gjennom å sette brukeren i sentrum av tjenesteutviklingen er vi med å påvirke utvikling og bruken av teknologi på en helhetlig måte.

• Hva er «design thinking» og tjenestedesign?
• Hvordan jobbe med brukerdreven innovasjon?
• Introduksjon til verktøy for å utvikle mer treffsikre løsninger