Foredragsholdere - Pensjonskonferansen 2020

Idar Kreutzer

Idar Kreutzer

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv, og er i dag styreleder i Aschehoug Forlag, styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Han er videre medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I oktober 2018 overleverte Kreutzer sin rapport om tilgangen til risikokapital i Norden, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd, og i juni 2018 overleverte han finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft til Klima- og miljøministeren. I juni 2015 til oktober 2016 var han medlem i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Foredrag:

Innføringen av egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto skal etter planen innføres fra 1. januar 2021. Om lag 1,4 millioner nordmenn har private innskuddspensjonsordninger. Det er så langt bygget opp nærmere 280 milliarder kroner i aktive innskuddspensjonsordninger hos nåværende arbeidsgiver og i pensjonskapitalbevis. Det nye nå er at den enkelte arbeidstakers pensjonskapitalbevis skal samles ett sted. Denne samlingen av pensjonskapital skal bidra til at den ansatte får mer pensjon for pengene.

  • Hvordan ser dagens innskuddspensjonsmarked ut?
  • Hva blir nytt med egen pensjonskonto?
  • Hva kommer egen pensjonskonto til å bety for arbeidsgivere fremover?
  • I hvilken grad blir det valgfrihet for arbeidstakeren?