Hr Akademiet Landingssiden2

Sommerskole i Rekruttering, 10 studiepoeng

I 2019 tilbyr HR Norge sommerskole i rekruttering i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. Her får du mulighet til å ta 10 studiepoeng i rekruttering i løpet av en ukes intensiv undervisning i juni. I tillegg kommer oppgaveinnlevering i august og eksamen i september. Innholdet og antall studiepoeng er det samme som i det vanlige studieløpet.

Rekruttering og utvelgelse av ansatte er en av de aller viktigste strategiske HR-aktivitetene, og et vesentlig virkemiddel for at en virksomhet skal bli tilført nødvendig kompetanse. Å arbeide med rekruttering omfatter en grundig analyse av hvordan man kan skaffe seg denne kompetansen og vurderinger om denne kan bygges internt eller gjennom andre alternativer. Studiet legger hovedvekt på denne analysen samt på selve utvelgelsesprosessen.

Læringsutbytte

Målet er at deltakeren etter endt studie skal kunne benytte ny kompetanse til å gjennomføre en hel rekrutteringsprosess fra kompetanse- og kravanalyse, via gjennomføring av en effektiv utvelgelsesprosess til introduksjon og oppfølging i prøvetiden.


Innhold i studiet

 • Ressursplanlegging
 • Employer branding
 • Juridiske og etiske rammebetingelser
 • Rekrutteringsprosessen
 • Seleksjonsmetoder
 • Det strukturerte intervjuet
 • Ansettelse og oppfølging av nyansatte
 • Rollen som rekrutterer
 • Evaluering


Studiet skal gi

 • Forståelse for at rekruttering er en strategisk beslutning med store økonomiske og menneskelige
 • Kunnskap om Employer Branding
 • Kompetanse rundt alternative seleksjonsmetoder og krav til tester
 • Kunnskap om kompetanseanalyse/kravanalyse og forståelse for juridiske og etiske forhold ved rekruttering
 • Etter endt studie skal deltakeren kunne benytte ervervet kompetanse til å gjennomføre en hel rekrutteringsprosess fra kompetanse- og kravanalyse til introduksjon og oppfølging i prøvetiden


Gjennomføring og eksamen

Studiet gjennomføres over 5 undervisningsdager i juni og én dag i august. All undervisning gjennomføres i HR Norges lokaler i Akersgata 34 i Oslo, kl 09.00-16.00. Hver student må levere inn en obligatorisk oppgave, og det vil bli gitt skriftlig individuell tilbakemelding på denne. Oppgaven må være godkjent for å avlegge eksamen. Avsluttende eksamen består av en individuell hjemmeeksamen over tre dager, fredag morgen til mandag ettermiddag, der alle hjelpemidler er tillatt. Oppgaven vurderes med en karakter fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng. Les om opptakskravene ved å laste ned informasjonsskrivet lengre ned på siden.


Pris

Kr. 19 500,- for HR Norges medlemmer og kr. 23 500,- for ikke medlemmer. Deltakeravgiften inkluderer all undervisning, lunsj og kaffepauser, veiledning og sensur i forbindelse med oppgaven samt eksamensavgift. Pensumbøker er ikke inkludert i prisen og kjøpes av hver enkelt deltaker.

Datoer for gjennomføring

17. - 21. juni 2019
30. august 2019

Frist innleveringsoppgave: 9. august
Hjemmeeksamen: 20. - 23. september


Sertifisering i samarbeid med DNV GL

HR Norge er samarbeidspartner med DNV GL om deres sertifiseringsordning for rekrutteringspersonell. Samarbeidet innebærer at studiet dekker de kunnskaps- og kompetansekrav som er beskrevet i DNV GLs standard for rekrutteringspersonell. Gjennomført eksamen på dette studiet med karakteren A eller B som resultat, i tillegg til en mulimultiple Choice oppgave, sidestilles med DNV GLs eksaminering av rekrutteringspersonell og vil kvalifisere for sertifisering.

DNV GL sertifikatet er et kvalitetsstempel i markedet som dokumenterer relevant kunnskaper og sikrer at du har den minimumskompetansen som kreves for å drive med rekruttering. Mer informasjon om sertifiseringsordningen finner du på DNV GLs nettsider.

Studiet i rekruttering kan tas med eller uten DNV GL sertifisering, og kostnader forbundet med sertifisering kommer i tillegg til studieavgiften.Informasjon om sommerskole innen Rekruttering 2019

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller send oss en e-post: hrakademiet@hrnorge.no